Historie a současnost Tenisového klubu Semily

 Motto?

Tenis je usilovná dřina,

hodláš-li se stát šampionem,

ale báječná zábava,

chceli si zahrát s přítelem

Fred Perry.

Historie tenisu v Semilech se dle dochovaných písemných dokumentů datuje od roku 1922. V této době byl pravděpodobně tenis hrán na hřišti v prostoru bývalých Semilských jatek.

Písemně jsou doloženy zápisy ze schůzí v restauraci hotelu „Obecní dům“. Mezi zakládající členy patřili významní občané Semil.   Od roku 1928 jsou doloženy písemné doklady založení Lawntenisového odboru o schůzích a činnosti. V této době vzniká hřiště v sousedství bývalého fotbalového hřiště v prostoru dnešních kurtů. V roce 1939 je zrušeno fotbalové hřiště, místo kterého je postavena továrna firmy Bajer. Tři tenisové kurty na pozemcích firmy Bajer byly zachovány a jsou využívány i v současné době. Nyní již v modernizované a rozšířené.podobě.

V předválečné době byl tenis převážně výsadou vyšší a střední společnosti, při hře byli k dispozici sběrači míčků, kteří byli dle záznamů ze chůzí odměňování minimálně částkou 30 haléřů za hodinu. V období druhé světové války byl velký nedostatek tenisových míčů a použité se posílaly na renovaci do Napajedel. Za takto renovovaný míček zaplatil člen 15 Kč.

Po válce se na dlouhou dobu stává vůdčí osobností Semilského tenisu pan Josef Jína, předseda oddílu a jeden z nejlepších závodních hráčů té doby. Ten byl později vystřídán ve fukci předsedy i na poli sportovním Vojtou Šimkem. V dalším období vedl oddíl pan Josef Zdražil. I jeho zásluhou byla v roce  1978 provedena rekonstrukce stávajících 3 kurtů a v roce 1979 vybudován 4 kurt. V roce 1986 byla zbořena stará a nevyhovující šatna a zahájena stavba nové klubovny (na základy z pražců byly postaveny 3 stavební buňky, které jsou později obloženy dřevem, zbudována střecha, sociální zařízení a terasa.

Dalším mezníkem ve vývoji klubu se stal rok 1993. Jednak byl zahájen vleklý  spor s novými nabyvateli objektu bývalé Kolory 05 (dříve f. Bajer), kteří za cenu ostatních ploch získali pozemky pod převážnou částí tenisového areálu.

V téže době byla zahájena výstavba a v roce 1994 byl dostavěn a otevřen kurt č.5.

Zahajovací utkání při příležitosti otevření kurtu číslo pět bylo svěřeno nejmladšímu a nejstaršímu tenistovi, Na fotografii je zachycen p. Brunclík a Hloušek jun.

Jak ten čas letí !!!

Řízení klubu v této době (1990-2000) spočívalo na obětavém předsedovi oddílu Františku Krajícovi. Za pomoci správce a dobré duše Semilského tenisu Josefa Havla, přispění sponzorů je každým dalším rokem areál vylepšován a upravován. V roce 1997 byly zakoupeny další dvě stavební buňky a vybudovány nové šatny, zvětšena klubovní místnost, upraveny sociálky. Dalším vylepšením bylo vybudování osvětlení na kurtu č.5, úprava terasy před klubovnou, Poslední velkou akcí byla výměna oplocení podél kurtů č. 1 –3 na jaře roku  2001. Drobná vylepšení jsou realizována každý rok. Letos byl zakoupen vysoušecí válec, velmi šikovná věcička.

Nyní se věnuje tenisu v našem klubu závodně (víz. výsledky) i rekreačně (účast v pohárech) mnoho členů a zejména o prázninách i hodně hostů.