Hrací řád historický

Část společenská

Vzájemné chování členů a jejich vystupováni jest určeno:

1. Společenskými zvyklostmi současné dobré společnosti,

2. Tradičním chováním sportovním.

3. Účelem tenisového sportu ať  ve směru tělovýchovném nebo zábavném.

4. Naprostou disciplinovaností.

 

PŘIPOMÍNKY   :

  1. Dobrý a srdečný společenský  tón předpokládá,  aby všichni členové  byli navzájem známí.  Jest  tudíž povinností nově  příchozího dáti se všem ostatním představiti,  resp. dáti si je představiti.  Člen hosta předvádějící ručí za jeho chování a má vůči němu povinnost hostitele.  Vůči hostům klubu mají povinnost hostitele všichni členové klubu. Společenská přednost dámy před pánem a staršího před mladším musí býti dodržována.  Nebudiž  zapomínáno, že každý poklesek společenský jde nejen na úkor osobní,  nýbrž vrhá i stín na celou společnost.
  2. Sportovní    vystupování ať při hře neb mino ni předpokládá naprostou charakternost,  přímost,  poctivost ve hře, úctu k soupeři, vlídnost v jednání, vědomí zodpovědnosti vůči sobě  i barvám klubu,  hájeni cti a prestiže i spolučlenů, gentlemanství a pospolitost.
  3. Účel našeho sportu vyžaduje,  aby si každý uvědomil, že chce pěstovati tenisovou hru nejen pro osvěžení těla, nýbrž  i ducha. Vlídnost,  úsměv a dobrý vtip při dobrém sportu jsou nejlepšími společníky. Kdo přicházíš hráti, zanech své starosti a nedobré vlastnosti, zášť,  závist,  ješitnost,  povýšenost a p.  přede dveřmi.  Hraj svou hru fair pley v    dobré    náladě i když prohráváš.
  4. Hrací řád nevyčerpává všechny nuance spořádanosti a jest tudíž nutno, aby disciplina jedinců byla více dobrovolné a samozřejmá, než vynucená trestními paragrafy. Dobrý sportsmen jest disciplinovaný sám v sobě,  ovládá se v každém případě zachovává   usnesené předpisy a hrací řád, vykonává svěřené funkce dle svých nejlepších sil, je dochvilný a spolehlivý.  Jeho disciplína tkvi v úctě k ostatním, v respektu k řádům usneseným většinou.