Důležité informace ze schromáždění členů Tenisového klubu Semily

25.03.2016 09:38

Předseda klubu informoval členy o změně názvu klubu: Tenisový klub z.s. (zapsaný spolek) a změně sídla

Zhodnocení loňské sezóny – předseda klubu zhodnotil loňskou tenisovou sezónu

Město Semily – předseda klubu poděkoval městu za příspěvek, kterým přispívá na chod tenisu. Tento příspěvek je určen pro mládež. Na letošní rok bylo z grantového programu města Semily odsouhlaseno pro TK Semily 60000,- Kč

Nájemné – jako každoročně jsme za loňský rok zaplatili nájemné 62000,- Kč panu Kuršelovi a Závěrkovi, oba pánové zpětně darovali tenisu 62000,- Kč na podporu mládeže

Rok 2016:

Členské příspěvky, hraní pro nečleny a brigády: předseda klubu navrhl následující změny, které byly schváleny:

 • dospělí 1800Kč (registrovaní navíc 400Kč)

 • studenti 1000Kč

 • důchodci 700Kč

 • žáci 500Kč

 • zaplatit do 15.5.2016

 • sponzorský dar v minimální výši 5000Kč.

 • kartička člena (sponzora), podpis po zaplacení příspěvků

Hraní pro nečleny

 • 50Kč za osobu na kurtu za hrací jednotku do 16hod (+ celou sobotu)

 • 100Kč za osobu na kurtu za hrací jednotku od 16hod (kromě soboty)

Brigády

 • dobrovolné

 • dospělí, který odpracuje 8 hod, dostane 600Kč nazpět

 • student, který odpracuje 8 hod, dostane 300Kč nazpět

Mistrovská utkání:

 • do krajských soutěží přihlášena družstva: dospělí A a B, dorost

 • do okresních soutěží přihlášena družstva starší žactvo, veteráni A a B

 • na návrh Ladislava Pospíšila přihlášeno ještě družstvo veteránů nad 55 let

Turnaje celostátní:

 • 5.7. babytenis

 • 27.7. mladší žáci

 • 30.7. starší žáci

 • 20.8. dorost

 • 23.8. muži

 • veteráni návrh na 6.8. nebo 13.8.

 • více na stránkách okresního svazu https://rts-sv.webnode.cz, .

Semilské poháry:

 • Dvouhry: 26. – 28.8.

 • čtyřhry: 2. – 4.9.

 • líný tenis: cca 24.9.

Tréninky dětí – částečně financují rodiče, částečně financuje klub z grantového programu města a ze sponzorského daru od pánů Kuršela a Závěrky.

Tenisová škola – školička proběhne i v letošním roce

Revitalizace tenisových kurtů

 • tenisový výbor dostal od členské základny pravomoc jednat s panem Kuršelem a Závěrkou o možnosti přestavby stávajícího areálu

 • podána žádost o dotaci, čeká se na schválení

Zápis ze schromáždění členů - zkráceno